ZWIĄZEK MĘSKIEJ MŁODZIEŻY
PRZEMYSŁOWEJ I RZEMIEŚLNICZEJ
POD WEZWANIEM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
W KRAKOWIE
Start Wydarzenia Bursa Szkół Średnich Bursa Studencka Kontakt
Zdjęcia historyczne

Inicjatywy
brak zdjęciabrak zdjęciabrak zdjęciabrak zdjęciabrak zdjęciabrak zdjęciabrak zdjęciabrak zdjęciabrak zdjęcia
Juvenia
brak zdjęciabrak zdjęcia
Związkowcy
brak zdjęciabrak zdjęciabrak zdjęciabrak zdjęciabrak zdjęciabrak zdjęciabrak zdjęcia
Ks. Mieczysław Kuznowicz SJ i współpracownicy
brak zdjęciabrak zdjęciabrak zdjęciabrak zdjęciabrak zdjęcia
Scena teatralna
brak zdjęcia
Budynek
brak zdjęciabrak zdjęcia
Budowa budynku
brak zdjęciabrak zdjęcia
Kaplica
brak zdjęciabrak zdjęcia