ZWIĄZEK MĘSKIEJ MŁODZIEŻY
PRZEMYSŁOWEJ I RZEMIEŚLNICZEJ
POD WEZWANIEM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
W KRAKOWIE
Start Wydarzenia Bursa Szkół Średnich Bursa Studencka Kontakt
Kim jesteśmy

Związek Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej (ZMMPiR) pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Krakowie został powołany przez Przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, dekretem z dnia 8 grudnia 1989 roku.  Jest kościelną osobą prawną działającą na podstawie art. 10 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 29 z 1989 r. poz. 159.). Osobowość prawną nadał mu Minister Szef Urzędu Rady Ministrów Rozporządzeniem z dnia 23 kwietnia 1990 roku (Dz.U. nr 31 z 1991 r., poz. 188).

 

 

ZMMPiR kontynuuje tradycję Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej (ZMPiR) pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki w Krakowie, zatwierdzonego 15 listopada 1906 roku reskryptem CK Namiestnika. ZMPiR działał w oparciu o przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 94, poz. 808). Posiadał osobowość prawną i był wpisany do ówczesnego rejestru stowarzyszeń (L. aktu Stow. Gr. 707). Prowadził bardzo pożyteczną działalność społeczną, skupioną na pracy z młodzieżą aż do wybuchu II Wojny Światowej oraz krótkim okresem po jej zakończeniu. W wyniku prześladowań władz komunistycznych został rozwiązany decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wydziału Społeczno-Politycznego z dnia 21 kwietnia 1950 roku.

 

 

Obecnie ZMMPiR nawiązuje do tradycji i celów statutowych ZMPiR prowadząc w budynku przy ul. Skarbowej 4 w Krakowie m.in. bursę dla młodzieży licealnej i techników (www.szkolnabursa.pl) oraz studentów (www.studenckabursa.pl).